Duben 2007

Původ nejoblíbenějších českých jmen

27. dubna 2007 v 20:34 | Antissa |  Jména
Vybrala jsem 10 nejoblíbenějších mužských a ženských jmen na počátku třetího tisíciletí. Seřadila jsem je podle abecedy, nikoli podle oblíbenosti. Ke každému jménu je něco o jeho pravděpodobném původu....

Dámy mají přednost:

Anna

- původem z hebrejštiny, znamená "milostná, milostiplná", přeneseně "líbezná, milá". Odvozeninou jména je Anuše.Stejného základu je i jméno Hana.

Barbora

-jméno řeckého původu (z řeckého barbaros), znamená "cizinka, barbarka". Původní význam základového slova - "brepta, brbla". Osamostatnělou zkráceninou je Bára.


Eliška

-česká varianta jména Alžběta, původem z hebrejštiny - znamená "můj bůh je přísaha"


Kateřina

- jméno řeckého původu (z řeckého katharos), vykládá se jako "čistá, mravná, cudná". (Základ slova byl zdřejmě egyptský a znamená "koruna") Odvozenina jména je Katuše, zkrácenina je Katka


Kristýna

- jméno řeckého původu, ženská podoba ke Kristián, znamená "křesťanka". Zkrácenina jména je Krista, varianty jsou Kristiana, Křišťana (staročesky).


Lucie

- je latinského původu, ženská podoba k Lucius, Lucián, znamená "světlý, zářící". (z latinského lux - "světlo") Zastaralá varianta jména je Luciana, Luciána.


Markéta

- je jméno rozšířené prostředníctvím latiny (z latinského margarita), základ jména je orientální (pravděpodobně íránský), znamená "perla". Z ciziny je přejatá varianta Margareta.

Michaela

- je hebrejského původu, ženská podoba k Micha(e)l, což znamená " kdo (je) jako bůh, podobný bohu". Často se vyskytující je i obměna jména - Michala.


Tereza

- jméno řeckého původu, nejasného významu. Nejčastěji se spojuje s jmény ostrovů Thera - v Egejském moři neb Therasia - u Sicílie. Vykládá se jako "pocházející z Thery" nebo "z Therasie". Někteří vykládají základ slova z řečtiny (z téresis) jako "záštita, ochrana" nebo (z theros) jako "léto, vedro, horko" popř. (z therizein) s výkladem "žnout, sklízet úrodu". Varianta jména je Terezie.


Veronika

- je patrně řeckého původu (z řeckého Phereniké), znamená "nositelka (přinášející) vítězství". Varianty jména jsou Verona, Verena a původnější varianta je Berenika.Mužská jména:

Daniel

- biblické jméno hebrejského původu (z hebrejského Dáníél), znamená "bůh je můj soudce". Osamostatnělá staročeská podoba je Daneš, zkrácenina je Dan.


David

- biblické jméno, patrně hebrejského původu, je nejasného významu. Nejčastěji se spojuje s hebrejským dód a vykládá se jako "miláček". Někdy se původ jména bere jako přezdívka a spojuje se ugaritským (vyhynulá semitská řeč) davidu , což znamená "náčelník".


Filip

-je řeckého původu (z řeckého philos + hippos), znamená "milovník koní"


Jakub

- jméno se odvozuje z hebrejštiny (z Jahaqóbh), nejčastěji se vykládá jako "ten, kdo se drží za patu", přeneseně "druhorozený".Jméno se rozšířilo přes latinské podoby Jacobus (Iacobus) a Jacomus (Iacomus). Česká starozákonní podoba je Jákob.


Jan

- jméno hebrejského původu (z hebrejského Jochánán), znamená "bůh je milostivý" nebo "bohem daný, milostivý dar boží". Z německého Johann(es) vznikla varianta jména Johan a česká podoba Hanuš.


Lukáš

- latinského původu, zkrácenina latinského jména Lucanus, znamená "Lukánec, pocházející z Lukánie" (Lucania byla krajina v jížní Itílii).


Martin

- je latinského původu (z latinského Martinus, což je přídavné jméno k Mars - římský bůh války); znamená"Martův, martovský, zasvěcený bohu Martovi", přeneseně "bojovný".


Ondřej

- jméno řeckého původu (z řeckého Andreas), znamená "mužný, odvážný, statný". Osamostatnělá zkrácenina je Ondra. Stejného původu je i jméno Andrej.


Petr

- je řeckého původu (z řeckého petros, což je překlad aramejského képhá), znamená "skála", popř. "skalák, skálopevný".


Tomáš


- biblické jméno aramejského původu (z aramejského teómá), znamená "dvojče, blíženec". Osamostatnělá zkrácenina je Tom. Varianta jména je Toman, ve staré češtině i Tomik.


!!!Chcete znát původ nějakého určitého jména? Napište ho do komentářů!!!The House Of The Rising Sun

25. dubna 2007 v 20:24 | Antissa |  Písničky - 60. léta
(česká verze je Dům u vycházejícího slunce)
The House Of The Rising Sun (1964)

The Animals

There is a house in New Orleans,
They call the Rising Sun,
And it's been the ruin of many a poor boy,
And God I know I'm one.

My mother was a tailor,
She sewed my new bluejeans,
My father was a gamblin man,
Down in New Orleans.

Now the only thing a gambler needs,
Is a suitcase and trunk,
And the only time he's satisfied,
Is when he's on a drunk.

Oh mother tell your children,
Not to do what I have done:
To spend your lifes in sin and misery,
In the house of the Rising Sun.

Well i got one foot on the platform,
The other foot on the train,
I'm going back to New Orleans,
To wear that ball and chain.

Well, there is a house in New Orleans,
They call the Rising Sun,
And it's been the ruin of many a poor boy,
And God I know I'm one.

Ze školy

25. dubna 2007 v 20:11 | Autoři - sám život |  Murphyho zákony
Zákon zkoušení: To, co žák neumí, učitel zjistí během 1 minuty a to co umí, ho nezajímá.

Jestli se ti na tahák nevejde všechna probraná látka, to, co si vynechal, protože "to v písemce určitě nebude", bude otázka za největší počet bodů.

Učitelům je sympatické pouze dítě, které se během vyučování chová jako omámené chloroformem, kromě momentů, kdy je vyvoláno k tabuli.

Baterie tvé kalkulačky, která vydržela celý rok, se vybije v půlce nejdůležitější písemky za celý rok zrovna, když chceš počítat ten nejtěžší příklad.

Ty jediný napíšeš DÚ, všichni to opíšou, ale nakonec učitel obviní tebe z opisování.

Pokud vám dá výjimečně učitel okruh písemky k naučení, zaručeně vám do ní strčí to, na co jste se moc nedívali a tu část, kterou jste šprtali od pěti ráno v písemce neobjevíte.

Nikdo neposlouchá co říkáte, dokud neuděláte chybu.

Informatika

25. dubna 2007 v 17:59 | Autoři - sám život |  Murphyho zákony
Hardware je vše, co se nedá ukrást po síťi.

Počítač je zařízení sloužící k řešení problémů, které by bez něj vůbec nevznikly.

Pravděpodobnost, že vyřešíte problém pomocí helpu, je nepřímo úměrná počtu jeho kapitol.

Nikdy si nehraj se systémem, který funguje sice jen na 50% svých možností, ale funguje.

Chceš-li vypnout počítač jedna z možností je zmáčknout tlačítko "START".

Na vykonání n + 1 prkotin se spotřebuje dvojnásobné množství času než na vykonání n prkotin.

Počet stížností uživatelů na chyby programu je nepřímo úměrný stáří jeho verze.
Neztratíš program, od kterého máš kopii.
Chybovat je lidské, ale abyste mohli něco doopravdy zlikvidovat, potřebujete k tomu počítač.

Internet se zasekne přesně ve chvíli, kdy najdete to, co jste dlouhou dobu hledali.

Modem je přístroj, který tvoje problémy rozšíří o problémy ostatních.

Pokud je okno s chybovou hláškou doplněno o tlačítko "Podrobnosti" , pak se po kliknutí na něj objeví znovu stejný text hlášky, v nejlepším případě doplněný o údaj "Kód chyby 89457234".

Podaří-li se odstranit jednu chybu, objeví se ihned dvě další a mnohem závažnější než chyba právě odstraněná.

Nights in white satin

22. dubna 2007 v 12:46 | Antissa |  Písničky - 60. léta
Nights in white satin (1967)
Moody Blues
Nights in white satin,
Never reaching the end,
Letters I've written,
Never meaning to send.

Beauty I'd always missed
With these eyes before,
Just what the truth is
I can't say anymore.

'Cause I love you,
Yes, I love you,
Oh, how, I love you.

Gazing at people,
Some hand in hand,
Just what I'm going thru
They can understand.

Some try to tell me
Thoughts they cannot defend,
Just what you want to be
You will be in the end,

And I love you,
Yes, I love you,
Oh, how, I love you.
Oh, how, I love you.

Nights in white satin,
Never reaching the end,
Letters I've written,
Never meaning to send.

Beauty I'd always missed
With these eyes before,
Just what the truth is
I can't say anymore.

'Cause I love you,
Yes, I love you,
Oh, how, I love you.
Oh, how, I love you.

'Cause I love you,
Yes, I love you,
Oh, how, I love you.
Oh, how, I love you.